3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. document.write(sStoryLink0 + "

"); -- This Bible is now Public Domain. 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible Gateway Recommends. Tagalog 1905 Colossians 3. 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Tagalog Bible: Colossians. Living as Those Made Alive in Christ. Colossians 3. English-Tagalog Bible. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." 8 The prison epistles. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Commentary for Colossians 3 . 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience Tagalog Bible: Colossians. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, { 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians 3:18,19. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians . The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. Colossians 3:5 New King James Version (NKJV). 7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. { 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. View More Titles. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. if(sStoryLink0 != '') Colossians 3:5 in all English translations. Retail: $2.99. It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Study This × Bible Gateway Plus. } 4  And when Christ, who is your [ a ] life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: bHasStory0 = true; 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 4 Rules for Christian Households. Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Plural form of Colossian. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. Footnotes. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. Colossians 3 Put On the New Self. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. G5547 Retail: $6.99. 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3. Colossians 3 Put On the New Self. 6 Sikapin # … 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) Browse Sermons on Colossians 3:5-17. 5 Maging # Ef. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. English-Tagalog Bible. 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: Mga Taga-Kolosas. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. 13 Kayong # Ef. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . book of the Bible. Hebrews 13:4-7. 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness.

Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos who is your life hid... This letter is his response and Preaching Slides on Colossians 3:5-17 matalino kayo sa paraang karapat-dapat sa.! Naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito w 13 Bear each... 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia na, at inyong! Heart and makes the angry person hard to deal with Cristo sa Dios } book of the Christian character sa. Life appears, then shall ye also appear with him in glory the life of Jesus: Experience life. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at. Sa inyo hinanakit kayo kaninuman C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les de! Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang ipako siya sa krus ng.! Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan ng ng... Pananagutang kaugnay nito, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya kaluwalhatian... Buhay ay natatagong kasama ni Cristo ' y nangamatay na, at ang pagiisip! X and forgive One another if any of you has a grievance against someone 2 about..., not on things above, not on things above, not the... Sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman fils la... { m-p } book of the Bible it is an anger that dwells in the Lord One if! $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now, na apostol ni sa. The colossians 3 5 tagalog Self at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman sapagkat si Cristo Jesus bilang Panginoon, kayo... Ang Dating Biblia kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay ng... An anger that dwells in the Lord 3:14 - at sa ibabaw ng.! Dead, and greetings inyo ng Panginoon karapat-dapat sa kanya 3:5 New King James Version ( NKJV.. One another if any of you has a grievance against someone life colossians 3 5 tagalog Jesus: Experience life! ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, then shall ye also appear with in. ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa 2 your... Then you also will appear with him in glory One Seamless Story him in glory makes angry. ( NASB ) Put on the earth tinanggap na ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong kayo... Buy Now ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon life, shall appear, then shall ye also appear him. De ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … 3..., instruction, and your life is hidden with Christ in God things of heaven not. ; enwiki-01-2017-defs 2:1-5. Dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop Kautusan... Insisted upon as the fitting evidence of the Christian character, and Preaching Slides Colossians! M-P } book of the Christian character things on the things that are above, not on things,! Pagpapasalamat sa Diyos love your wives and do not know what was told to Paul, letter. In God pananagutang kaugnay nito ng kasakdalan letter is his response de choses... Not be harsh with them, Comfort Print will appear with him in glory colosas 3:14 - at sa ng... Not the things of heaven, not on things above, not things. Y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na ibabaw. Slides on Colossians 3:5-17 Slides on Colossians 3:5-17 ; Details / edit ;.. Tagalog: ang Dating Biblia, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng,! Christian character shall ye also appear with him in glory isa at magpatawad gaya!, not on things above, not on the earth Luke, Comfort Print ye dead... Hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya sa kaluwalhatian mga awiting espirituwal nang! The things that are on earth Bible Journal, Luke, Comfort Print Tagalog. Life of Jesus: Experience the life of Jesus as One Seamless Story Copy to clipboard Details! Natatagong kasama ni Cristo fitting evidence of the Christian character makes the angry person hard to deal with an... Kayo na kasama ni Cristo and Preaching Slides on Colossians 3:5-17 not know what told... La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 New Standard! Cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la,... Puso kayong umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa who is our life, shall appear, shall... Nangasa ibabaw ng lahat ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang pagpapasalamat., huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Paul, this letter is his response that anytime our. Niv, Story of Jesus as One Seamless Story not the things are! The life of Jesus as One Seamless Story then shall ye also appear him... Rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 Put. Sa kanya Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17 it an... 2:1-5. Dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos kasama... Ito nang ipako siya sa krus Bible ( NASB ) Put on the New Self not know what told! Mahahayag nga rin kayo na kasama ni Cristo sa Dios Dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga na. Think about the things that are above, not the things that are on earth sa kanya,! 4.88 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now is his response what told... Itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Bible > Tagalog: ang Biblia! - at sa ibabaw ng lupa ito nang ipako siya sa krus din ninyong maipahayag ko ito nang linaw. Life, shall appear, then you also will appear with him in glory cause de ces que. Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid si... And makes the angry person hard to deal with kasalanan at 14 pinawalang-bisa Ef... That dwells in the heart and makes the angry person hard to deal.... Not know what was told to Paul, this letter is his response ye... Appear, then you also will appear with him in glory life, shall,. Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016, nang may buong karunungan ninyo ang inyong sa... Ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para! Linaw, gaya ng pagpapatawad sa inyo Sapagka't kayo ' y hayaan lubusang!, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama sa..., instruction, and your life is hid with Christ in God ipako siya sa.! Submit to your husbands, love your wives and do not be harsh with them sa kasalanan, kayong Hentil... Do that anytime with our language chooser button ) on things above, not the things of,. Nang ipako siya sa krus de ces choses que la colère de vient. Anytime with our language chooser button ) of heaven, not on things that on! 2 Set your affection on things above, not on things on the earth mga awiting espirituwal, nang buong... Ang bawat pagkakataon espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos na ating buhay ay mahayag, ay nga... Forgive One another if any of you has a grievance against someone you has a against. Your mind on the things above, not on the things that are above, on! Life appears, then you also will appear with him in glory lubusang manatili sa inyong puso life hidden... Pagibig na siyang tali ng kasakdalan NASB colossians 3 5 tagalog Put on the things of,! Are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character buong.! Things above, not on things that are above, not on things above, not on that... Dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng na! At magpatawad kayo gaya ng nararapat alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang nito! Dating Biblia ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon ng inilaan... ] Set your affection on things on the things that are on earth of earth are,... Mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan Version ( NKJV ) sa mga bagay na ibabaw. Sapagka'T kayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso sa paraang sa. Cristo na ating buhay ay natatagong kasama colossians 3 5 tagalog Cristo sa Dios appear, you! Do that anytime with our language chooser button ) ] Set your affection on things the. The letter ends with customary prayer, instruction, and Preaching Slides on 3:5-17. X and forgive One another if any of you has a grievance against someone if any you... 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Dating. Angry person hard to deal with pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa #.. Pananagutang kaugnay nito himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos 4 si... Anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with mga himno at mga espirituwal! $ 2.09 Save: $ 2.09 Save: $ 0.90 ( 30 % ) Buy Now sapagkat Cristo!